Dr. sc. Senada Dizdar: Informacijsko čitanje

  • …učiti nove vještine pismenosti: kako valja svrhovito čitati, kako birati štivo koje nas zanima, kako učiti iz te građe, kako iznaći značenja nepoznatih riječi, kako objediniti novo znanje sa starim, kako razriješiti proturječne sadržaje na koje se nailazi u različitoj građi, kako razlikovati činjenice od mnijenja, kako prepoznati namjere sročitelja građe –ukratko moramo ih moći podučiti kako shvaćati (Biancarosa, G., Snow, C, E. 2004:1)

    Informacijsko_Ä-itanje

Dr. sc. Senada Dizadar: Informacijska pismenost – teorija i praksa

  • procjena, tj. vještina razlikovanja vjerodostojnih od nevjerodostojnih informacija
  • sinteza ili sposobnost izgradnje valjane argumentacije koja se izvodi iz raznih izvora
  • istraživanje ili aktivnosti promišljenog i planiranog pretraživanja, otkrivanja ili diseminacije vjerodostojnih i relevantnih informacija
  • učenje iz prakse, odnosno učenje kroz činjenje (learn by doing) unutar autentičnih disciplinarnih zajednica
  • pregovaranje ili fleksibilnost djelovanja i rezoniranja u transdisciplinarnoj okolini za stvaranje domišljatih ili alternativnih rješenja…

Informacijska_pismenost_teorija_i_praksa