Informativni portal za školske biblioteke je specijalizirani portal izrađen s ciljem da uveže te informiše bibliotekare osnovnih i srednjih škola Bosne i Hercegovine te sve druge zainteresirane strane o najnovijim aktivnostima, projektima, inovativnim programima u domeni školskog bibliotekarstva u BiH

Školske biblioteke u službi razvoja demokratskog društva putem jačanja informacijske pismenosti i cjeloživotnog učenja

Prof. dr. Adila Pašalić Kreso, akademkinja, ispred Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te prof. dr. Senada Dizdar ispred Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su tokom 2013. godine uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH implementirale projekt pod nazivom „Školske biblioteke u službi razvoja demokratskog društva putem jačanja informacijske pismenosti i cjeloživotnog učenja“.

Zumiraj prava u školi: Interaktivna edukacija putem audiovizuelnih materijala

"učenje kao socijalni proces, učenje kao interakciji između učenika i nastavnika, učenika međusobno, učenika i roditelja, vršnjaka”

Kompetencije školskog knjižničara, stručnog suradnika u nastavi i člana stručnog tima škole

Stručne i komunikacijske kompetencije školskoga knjižničara u novije vrijeme usmjerene su prema globalnom pristupu, odnosno pedagoškoj osposobljenosti u kojoj je važna komponenta senzibilitet knjižničareve ličnosti kao temeljne varijable u sklopu institucionalnoga školskog konteksta...
„Školska biblioteka pruža informacije i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u savremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji. Školska biblioteka opskrbljuje učenike vještinama za učenje kroz cijeli život, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život odgovornih građana.“ (UNESCO-v Manifest za školske biblioteke, 1999)