Monja Šuta – Hibert, MA: ZUMIRAJ PRAVA U ŠKOLI: Interaktivna edukacija putem audiovizuelnih materijala

Interaktivno učenje predstavlja, po većini autora, interpersonalni odnos. Ovde se radi o učenju kao socijalnom procesu, o učenju kao interakciji između učenika i nastavnika, učenika međusobno, učenika i roditelja, vršnjaka…

Zumiraj_prava_u_Å¡koli

Bookmark the permalink.