Dr. sc. Mirjana Mavrak: Biblioterapija i terapijsko obrađivanje literarnih tekstova: mogući iskorak u radu bibliotekara

“Biblioterapija i terapijsko obrađivanje literarnih tekstova: mogući iskorak u radu bibliotekara” naziv je predavanja kojeg je u sklopu projekta održala prof. dr. Mirjana Mavrak sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog Univerziteta u Sarajevu.

Bibliotekar nije terapeut, ali biblioteka može biti prostor za terapijsku djelatnost.

Biblioterapija je metod rada koji traži dodatnu edukaciju da bi se mogla primjenjivati.

Cjelovitu prezentaciju moguće je slobodno preuzeti sa: Biblioterapija

Bookmark the permalink.