Dr. sc. Dinka Kovačević: Edukacija korisnika školske knjižnice

U prvom je planu razvoj ključnih kompetencija učenika, snalaženje u novim i neočekivanim situacijama.
Novo suradničko učenje-posebno se potiče situacijsko i praktično učenje usmjereno na pitanja, probleme i istraživanja.
Novi zahtjevi prema opsegu i vrstama znanja- kvalitetnije usmjeravanje na teme istraživanja.
Razvoj vještina kritičkog čitanja (čitanja sa svrhom), upotrebom različitih informacijskih izvora.
Razvoj individualnih sposobnosti učenika kako bi mogli izabrati odgovarajuću strategiju u drugim situacijama učenja i istraživanja.
Potvrđena je potreba zadržavanja postojećih i promoviranja novih pedagoških pristupa, kvalitetnih metodičkih modela i odgojne uloge školske knjižnice i školskoga  knjižničara…

Edukacija_korisnika_školske_knjižnice