Dr. sc. Jasmina Lovrinčević: Upravljanje školskom knjižnicom

  • Analiza strategije ustanove
  • Utvrđuje se broj i profil kadrova potrebnih za ostvarenje djelatnosti
  • uvođenje kadrova u posao
  • motivacija zaposlenika i ocjenjivanje njihovog zadovoljstva,
  • stalno obrazovanje i stjecanje novih znanja,
  • vrjednovanje zaposlenika,
  • delegiranje odgovornost i dijela donošenja odluka
  • kontrolna funkcija
  • izvješćivanje i analiza svih procesa i završenih poslova… 

Upravljanje_školskom_knjižnicom