Dr. sc. Senada Dizdar: Informacijsko čitanje

  • …učiti nove vještine pismenosti: kako valja svrhovito čitati, kako birati štivo koje nas zanima, kako učiti iz te građe, kako iznaći značenja nepoznatih riječi, kako objediniti novo znanje sa starim, kako razriješiti proturječne sadržaje na koje se nailazi u različitoj građi, kako razlikovati činjenice od mnijenja, kako prepoznati namjere sročitelja građe –ukratko moramo ih moći podučiti kako shvaćati (Biancarosa, G., Snow, C, E. 2004:1)

    Informacijsko_Ä-itanje