Dr. sc. Senada Dizadar: Informacijska pismenost – teorija i praksa

  • procjena, tj. vještina razlikovanja vjerodostojnih od nevjerodostojnih informacija
  • sinteza ili sposobnost izgradnje valjane argumentacije koja se izvodi iz raznih izvora
  • istraživanje ili aktivnosti promišljenog i planiranog pretraživanja, otkrivanja ili diseminacije vjerodostojnih i relevantnih informacija
  • učenje iz prakse, odnosno učenje kroz činjenje (learn by doing) unutar autentičnih disciplinarnih zajednica
  • pregovaranje ili fleksibilnost djelovanja i rezoniranja u transdisciplinarnoj okolini za stvaranje domišljatih ili alternativnih rješenja…

Informacijska_pismenost_teorija_i_praksa

Dr. sc. Mirjana Mavrak: Uloga školskih biblioteka i bibliotekara s obzirom na koncept cjeloživotnog učenja

Cjeloživotno učenje kao načelo postojanja: sveukupna aktivnost učenja u svim razdobljima života, životna filozofija uvjetovana znanjem, navikama i iskustvima učenja stjecanim u djetinjstvu.
ekologija ljudskog razvoja posmatra CU kao proces koji prožima sve razvojne eko-krugove jedne osobe.

Uloga_školskih_biblioteka_i_bibliotekara