Projekti

PROJEKT: Školske biblioteke u službi razvoja demokratskog društva putem jačanja informacijske pismenosti i cjeloživotnog učenja

Prof. dr. Adila Pašalić Kreso, akademkinja, ispred Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te prof. dr. Senada Dizdar ispred Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su tokom 2013. godine uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH implementirale projekt pod nazivom „Školske biblioteke u službi razvoja demokratskog društva putem jačanja informacijske pismenosti i cjeloživotnog učenja“. Pomenuti se projekt fokusirao na promoviranje, implementaciju i jačanje informacijske pismenosti u 39 srednjih škola Kantona Sarajevo. Akcentirajući u tom smislu da su upravo školske biblioteke centralna mjesta školskih okruženja gdje se formiraju budući građani demokratskog društva koji su pripremljeni za cjeloživotno učenje projekt je, između ostalog, organizacijom okruglog stola te realizacijom brojnih radionica, pomogao procese redefiniranja uloge školskih biblioteka i školskih bibliotekara u realizaciji programa informacijske pismenosti. Pored prof. dr. Adile Pašalić Kreso te prof. dr. Senade Dizdar u izvođenju radionica sa školskim bibliotekarima Kantona Sarajevo učestvovale su prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Jasmina Lovrinčević (Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), prof. dr. sc. Mirjana Mavrak (Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), doc. dr. sc. Dinka Kovačević (Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), mr. sc. Emina Dedić Bukvić (Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), Lejla Hajdarpašić, MA (Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) i Monja Šuta Hibert, MA (izvršna direktorica uduženja „Pravo Ljudski“).

  Ovaj tekst je objavljen u okviru projektaŠkolske biblioteke u službi razvoja demokratskog društva putem jačanja informacijske pismenosti i cjeloživotnog učenja“ kojeg su provele ispred Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Adila Pašalić Kreso te prof. dr. Senada Dizdar a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u tekstu su isključiva odgovornost koordinatorica pomenutog projekta i ne odražavaju stanovišta donatora koji je pružio podršku za realizaciju projekta.