Dr. sc. Lejla Hajdarpašić: Web prezentacija školskih biblioteka

Integralni dio web prezentacije institucije.
Široka publika: nastavnici, učenici, roditelji i druge zainteresirane strane.
Odraz aktivnosti koje se odvijaju u biblioteci.
Podrška nastavnom planu i programu…

Web_prezentacije_školskih_biblioteka

Bookmark the permalink.