Dr. sc. Dinka Kovačević: Kompetencije školskog knjižničara, stručnog suradnika u nastavi i člana stručnog tima škole

Stručne i komunikacijske kompetencije školskoga knjižničara u novije vrijeme usmjerene su prema globalnom pristupu, odnosno pedagoškoj osposobljenosti u kojoj je važna komponenta senzibilitet knjižničareve ličnosti  kao temeljne varijable u sklopu institucionalnoga školskog konteksta, uz istovremeno poticanje učenikovih osobnih aktivnosti i podržavanje samostalnih aktivnosti, što sve zajedno olakšava i razvojno podupire učenikovu prilagodljivost i uspješnu integraciju u nastavni proces.

Cjelovitu verziju predavanja možete slobodno preuzeti: Kompetencije_školskog_knjižničara

Bookmark the permalink.