Dr. sc. Adila Pašalić Kreso: Školska biblioteka – centar znanja

Konačno jednakost među ljudima, ma koliko ona bila legitimno proklamirana, ostat će samo privid dokle god se ljudima ne omogući da budu podjednako informirani i sposobni da rasuđuju…

Å kolska_biblioteka_centar_znanja

Bookmark the permalink.