Dr. sc. Jasmina Lovrinčević: Organizacija školske knjižnice

“Organizacijskim problemima se prilazi na individualan, specifičan način, analizirajući sve pozitivne i negativne strane postojećih rješenja i usvajajući samo one promjene koje vode poboljšanjima. Razvoj ustanove  ovisi o usklađenosti s razvojem i potrebama ustanove u cjelini; u suprotnom  predstavlja veću štetu nego korist.”

Cjelovitu prezentaciju možete slobodno preuzeti. Organizacija_školske_knjižnice

Dr. sc. Dinka Kovačević: Kompetencije školskog knjižničara, stručnog suradnika u nastavi i člana stručnog tima škole

Stručne i komunikacijske kompetencije školskoga knjižničara u novije vrijeme usmjerene su prema globalnom pristupu, odnosno pedagoškoj osposobljenosti u kojoj je važna komponenta senzibilitet knjižničareve ličnosti  kao temeljne varijable u sklopu institucionalnoga školskog konteksta, uz istovremeno poticanje učenikovih osobnih aktivnosti i podržavanje samostalnih aktivnosti, što sve zajedno olakšava i razvojno podupire učenikovu prilagodljivost i uspješnu integraciju u nastavni proces.

Cjelovitu verziju predavanja možete slobodno preuzeti: Kompetencije_školskog_knjižničara

Dr. sc. Mirjana Mavrak: Biblioterapija i terapijsko obrađivanje literarnih tekstova: mogući iskorak u radu bibliotekara

“Biblioterapija i terapijsko obrađivanje literarnih tekstova: mogući iskorak u radu bibliotekara” naziv je predavanja kojeg je u sklopu projekta održala prof. dr. Mirjana Mavrak sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog Univerziteta u Sarajevu.

Bibliotekar nije terapeut, ali biblioteka može biti prostor za terapijsku djelatnost.

Biblioterapija je metod rada koji traži dodatnu edukaciju da bi se mogla primjenjivati.

Cjelovitu prezentaciju moguće je slobodno preuzeti sa: Biblioterapija

Autori/ce

Klikom na pripadajuće naslove ispod imena uvaženih autorica možete slobodno preuzeti prezentacije nastale u sklopu projekta.

Prof. dr. Adila Pašalić Kreso, akademik, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

– Školska biblioteka – centar znanja

Prof. dr. Jadranka Lasić – Lazić, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Suradnja nastavnika i bibliotekara u nastavnom procesu

 Prof. dr. Senada Dizdar, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Informacijska pismenost

Informacijska pismenost: teorija i praksa

Informacijsko čitanje

Prof. dr. Mirjana Mavrak, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

– Uloga školskih biblioteka i bibliotekara s obzirom na koncept cjeloživotnog učenja

– Biblioterapija i terapijsko obrađivanje literarnih tekstova: mogući iskorak u radu bibliotekara

Prof. dr. Jasmina Lovrinčević, Odjel za kulturologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Upravljanje školskom knjižnicom 

Organizacija školske knjižnice

Doc. dr. Dinka Kovačević, Odjel za kulturologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kompetencije školskog knjižničara, stručnog suradnika u nastavi i člana stručnog tima škole

Edukacija korisnika školske knjižnice

Dr. Lejla Hajdarpašić, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Web prezentacija školskih biblioteka

Mr. sc. Emina Dedić Bukvić, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

– Kompetencije školskog bibliotekara/ke (knjižničara/ke) za rad u odgojno-obrazovnom okruženju

 Monja Šuta – Hibert, MA, izvršna direktorica Uduženja građana „Pravo Ljudski“

– ZUMIRAJ PRAVA U ŠKOLI: Interaktivna edukacija putem audiovizuelnih materijala

Projekt: Školske biblioteke u službi razvoja demokratskog društva putem jačanja informacijske pismenosti i cjeloživotnog učenja

Prof. dr. Adila Pašalić Kreso, akademkinja, ispred Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te prof. dr. Senada Dizdar ispred Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su tokom 2013. godine uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH implementirale projekt pod nazivom „Školske biblioteke u službi razvoja demokratskog društva putem jačanja informacijske pismenosti i cjeloživotnog učenja“. Pomenuti se projekt fokusirao na promoviranje, implementaciju i jačanje informacijske pismenosti u 39 srednjih škola Kantona Sarajevo.