Dr. sc. Dinka Kovačević: Edukacija korisnika školske knjižnice

U prvom je planu razvoj ključnih kompetencija učenika, snalaženje u novim i neočekivanim situacijama.
Novo suradničko učenje-posebno se potiče situacijsko i praktično učenje usmjereno na pitanja, probleme i istraživanja.
Novi zahtjevi prema opsegu i vrstama znanja- kvalitetnije usmjeravanje na teme istraživanja.
Razvoj vještina kritičkog čitanja (čitanja sa svrhom), upotrebom različitih informacijskih izvora.
Razvoj individualnih sposobnosti učenika kako bi mogli izabrati odgovarajuću strategiju u drugim situacijama učenja i istraživanja.
Potvrđena je potreba zadržavanja postojećih i promoviranja novih pedagoških pristupa, kvalitetnih metodičkih modela i odgojne uloge školske knjižnice i školskoga  knjižničara…

Edukacija_korisnika_školske_knjižnice

Dr. sc. Senada Dizdar: Informacijsko čitanje

 • …učiti nove vještine pismenosti: kako valja svrhovito čitati, kako birati štivo koje nas zanima, kako učiti iz te građe, kako iznaći značenja nepoznatih riječi, kako objediniti novo znanje sa starim, kako razriješiti proturječne sadržaje na koje se nailazi u različitoj građi, kako razlikovati činjenice od mnijenja, kako prepoznati namjere sročitelja građe –ukratko moramo ih moći podučiti kako shvaćati (Biancarosa, G., Snow, C, E. 2004:1)

  Informacijsko_Ä-itanje

Dr. sc. Senada Dizadar: Informacijska pismenost – teorija i praksa

 • procjena, tj. vještina razlikovanja vjerodostojnih od nevjerodostojnih informacija
 • sinteza ili sposobnost izgradnje valjane argumentacije koja se izvodi iz raznih izvora
 • istraživanje ili aktivnosti promišljenog i planiranog pretraživanja, otkrivanja ili diseminacije vjerodostojnih i relevantnih informacija
 • učenje iz prakse, odnosno učenje kroz činjenje (learn by doing) unutar autentičnih disciplinarnih zajednica
 • pregovaranje ili fleksibilnost djelovanja i rezoniranja u transdisciplinarnoj okolini za stvaranje domišljatih ili alternativnih rješenja…

Informacijska_pismenost_teorija_i_praksa

Dr. sc. Jasmina Lovrinčević: Upravljanje školskom knjižnicom

 • Analiza strategije ustanove
 • Utvrđuje se broj i profil kadrova potrebnih za ostvarenje djelatnosti
 • uvođenje kadrova u posao
 • motivacija zaposlenika i ocjenjivanje njihovog zadovoljstva,
 • stalno obrazovanje i stjecanje novih znanja,
 • vrjednovanje zaposlenika,
 • delegiranje odgovornost i dijela donošenja odluka
 • kontrolna funkcija
 • izvješćivanje i analiza svih procesa i završenih poslova… 

Upravljanje_školskom_knjižnicom

Dr. sc. Mirjana Mavrak: Uloga školskih biblioteka i bibliotekara s obzirom na koncept cjeloživotnog učenja

Cjeloživotno učenje kao načelo postojanja: sveukupna aktivnost učenja u svim razdobljima života, životna filozofija uvjetovana znanjem, navikama i iskustvima učenja stjecanim u djetinjstvu.
ekologija ljudskog razvoja posmatra CU kao proces koji prožima sve razvojne eko-krugove jedne osobe.

Uloga_školskih_biblioteka_i_bibliotekara